KIFOR / KIFOR - Kolozs megyei Ifjúsági Fórum

KIFOR - a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) Kolozs megyei szervezete.

A MIÉRT
az RMDSZ és az ifjúsági szervezetek kapcsolatának intézményesüléseként 2002. március 9.-én megalakult az RMDSZ-el együttműködni kívánó ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet.
A jelenleg 230 tagszervezetet számláló MIÉRT a nyitottság, szakértelem és partnerség alapelvek mentén szerveződik. Tevékenysége által az erdélyi ifjúság érdekeinek hatékony képviseletét és érvényesítését, valamint egy versenyképes erdélyi szellemiség kialakítását szorgalmazza.

A KIFOR
a Kolozs megyei magyar ifjúsági közösség szervezeteinek és helyi, társult ifjúsági szervezeteinek önálló és független érdekvédelmi, közképviseleti és érdekegyeztető társulása. A nemzeti identitás védelme és megőrzése érdekében segíti a Kolozs megyei magyar ifjúsági közösség önszerveződését, amelyek mellett ifjúságunk társadalmi jelentőségének megfelelően részt vehet magyar nemzeti közösségünk és az ország társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális életében.

Megyei elnök:
Balló Tamás


Események